ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

img_6925 mg_0302 mg_0434 img2

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

คณะกรรมการบริหาร ปี 2560-2561

            logo

  羅 勇 府 林 氏 宗 祠 理 事會

 第 廿 三 屆 理 事 會 理 事 玉 照

คณะกรรมการ บริหาร

  สมัยที่ 23 ปี  2560-2561

          

                第 二 十 ` 廿 一 ` 廿 二 ` 廿 三 屆

     理 事 長  錦 泉  宗 長

     ชาญวิทย์ จุฑาธิปไตย

                      ประธาน สมัยที่ 20-21-22-23               .

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

羅 勇 府 林 氏 宗 親 會主 任 名 錄

อดีตประธาน ตระกูลลิ้ม จ.ระยอง

       羅 勇 府 林 氏 宗 祠 理 事 會

       คณะกรรมการ บริหาร สมัยที่ 23

ปี 2560-2561

***********

 

 

 

名 譽 理 事 長

ประธานอาวุโส

 

 

   
…..

*******************

***

**

 

********************

 

 

 

副 理 事 長 

รองประธานตระกูลลิ้มระยอง

คณะกรรมการบริหาร