ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

img_6147 img_6903 img_3706 mg_0298

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

โบสถ์พระแม่มารีอา จันทบุรี 15 ก.ย.59


โบสถ์คาทอลิก ที่สวยที่สุดในประเทศไทย
โบสถ์วัดแม่พระปฎิสนธินิรมล

พิธีบูชามิสซาขอบคุณพระเจ้า
รับศิลมหาสนิท

วันอาทิตย์
รอบเช้า เวลา 06.00 น.
รอบสาย เวลา 08.30 น.
รอบเย็น เวลา 19.00 น.

วันธรรมดา จันทร์ – เสาร์
รอบเช้า เวลา 06.00 น.
รอบเย็น เวลา 19.00 น.

110 ม.5 ถ.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี

มาร่วมงานประจำปี สมาคมตระกูลลิ้มจันทบุรี ถือโอกาสเยี่ยมทำบุญ ที่วัดคาทอลิกแห่งนี้

ที่จุดชมวิว หาดเจ้าหลาว

 

มุมถ่ายรูปของโรงแรม New Travel lodge ก่อนงานเลี้ยงค่ำ

คุณ ชัยรัตน์ ลาภทองสุข ประธานชมรมลูกหลานตระกูลลิ้ม มอบรูปถ่ายวันเปิดที่ทำการชมรมฯ

ท่านรองประธาน ไพฑูรย์ เกื้อทองมาก ถูกใจเครื่องดื่ม สีนี้ ครับ

ผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ.ที่นี้  โอกาสหน้าพบกันใหม่