ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

dsc02188 mg_0434 mg_0298 img_6903

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

มอบทุน 2559

งานพิธีทำบุญประจำปีและมอบทุนการศึกษา

ณ.อนุสรณ์สถานฯตระกูลลิ้ม 1 พ.ค.2559

รายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่รับทุน ดังนี้

รายชื่อนักเรียน ที่รับทุน สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย
1.ด.ช.พสุธร  พิพัฒน์ธาดานุกูล       2.ด.ญ.ณัฏฐ์นรี  พิพัฒน์ธาดานุกูล      
3.น.ส.ธิติสุดา  ชัยสวัสดี           4.นาย จีรวัฒน์  ริมดุสิต
รายชื่อนักเรียน ที่รับทุน ตระกูลลิ้ม จ.ระยอง

1.ด.ญ.หลี่หลี  แซ่ลิ้ม     2.ด.ญ.ทักษพร  พิพัฒน์ธาดานุกูล      3.ด.ญ.ณชนก  บูรณเกียรติกูล

4.นาย ชญานนท์  จุฑาธิปไตย     5.นาย จอมพล  ชัยสวัสดี     6.นาย พัชรพล  พิพัฒน์ธาดานุกูล

7.น.ส.อุมาพร  รินทรานุรักษ์   8.น.ส.เมธินี  พิพัฒน์ธาดานุกูล   9.นาย จิตรภาณุ  เจริญธรรมสิทธิ์

10.นาย วิษณุ  พิพัฒน์ธาดานุกูล      11.นาย วิภู  พนาราม

 

 นักเรียนรับทุน สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย  4  คน  รับทุนรวม  40,000 บาท
นักเรียน รับทุน ตระกูลลิ้ม ระยอง   11 คน  รับทุนรวม  46,500 บาท
น.ส.บุญธิดา กาญจนกุล  นักศึกษา  ม. บูรพา บางแสน
หลักสูตร ภาษาจีน เรียนปักกิ่ง  2 ปี
รับทุน สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย
และรับ รางวัล จาก ลุงเล็ก ป้าแดง กาญจนกุล 
***
ประธาน ชาญวิทย์ จุฑาธิปไตย
มอบทุนการศึกษา
ให้กับ ด.ญ.หลี่หลี  แซ่ลิ้ม 
 
 
 
 
 
 
 นักเรียน รับทุน ทำหน้าที่นายทะเบียน  ฝ่ายบริการ น้ำดื่ม
 
 
 ประธานไหว้ ฟ้าดิน  ประธานและคณะกรรมการ กราบไหว้ บรรพชน
 
คณะกรรมการ และนักเรียนรับทุน เข้าร่วมในพิธีกราบไหว้ บรรพชน
 
   
 
***

 

ประธาน จุดเทียน ธูป หน้าพระพุทธ
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
 
 
กลุ่มแม่บ้านตระกูลลิ้ม   ร่วมกันถวายปัจจัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พบกันใหม่

งานมอบทุนการศึกษา
2560