ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

img_6147 img_6925 img_6903 dsc02188

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

ประชุม 5 มิ.ย.57

                 การประชุม สังสรรค์  คณะกรรมการ ตระกูลลิ้ม จ.ระยอง

                   วันที่ 5 มิ.ย. 57  ณ.ห้องสายทิพย์ สวนอาหารเพลินตา

 ประชุมเพื่อกำหนดงาน มอบทุนการศึกษา  และทำบุญ เลี้ยงพระ วันที่ 8 มิ.ย. 57
 
 คุณ ชาญวิทย์ จุฑาธิปไตย ปธ.กล่าวเปิดประชุม  เริ่มประชุม เวลา 20″00 น.
   
 คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม  38 ท่าน  วาระการประชุม หลักๆ มี ดังนี้  1.กำหนดวันมอบทุน
   
 เป็น วันอาทิตย์ที่  8 มิ.ย. 57  ณ.อนุสรณ์สถานฯ  พร้อมร่วม ทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล  ดั่งเช่นทุกๆปี
หลังจากนั้น จะจัดเลี้ยง ต้อนรับ ผู้เข้ารับทุนการศึกษา ปฐมนิเทศน์และมอบทุนการศึกษาเป็นอันดับต่อไป
วาระที่ 2. เหรัญญิก รายงาน บ/ช รายรับ รายจ่าย วาระที่ 3. นกพิราบ เข้ามาอยู่อาศัยภายในศาล
และวาระที่ 4. อื่น  ไม่มี การประชุม และ สังสรรค์ สมาชิก มีประจำทุกเดือน
  เพื่อเพิ่มพูล ความรัก ความสามัคคี ของสมาชิก  ให้แน่นแคว้นยิ่งๆขึ้นไป
จะมี สังสรรค์ ในวันที่ 5 ของทุกเดือน นะคร ฉะนั้น พี่ น้อง ตระกูลลิ้ม ภายนอก ถ้าจะมาร่วมก็ยินดี