ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

dsc01885 img_6901 dsc01193 dsc_0444_0

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

งานประชุมสัมมนา ตระกูลลิ้มภาคใต้ 13

งานประชุมสัมมนาตระกูลลิ้ม

ภาคใต้ครั้งที่ 13

14-16 สิงหาคม 2558

ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่

ลังกาวี-ปีนัง  3 วัน 2 คืน   วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2558

งานประชุมสัมมนาภูมิภาค ตระกูลลิ้มภาคใต้ ครั้งที่ 13 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ขอขอบคุณเจ้าภาพ หาดใหญ่ ที่มาต้อนรับ ตระกูลลิ้ม จ.ระยอง ที่สนามบินหาดใหญ่

การประชุมสัมมนาตระกูลลิ้มภูมิภาค ภาคใต้ โดย นายกสมาคมฯ คุณ สมาน ลิ่มทองแท่ง

พร้อมด้วย ประธานฯ และนายกสมาคมตระกูลลิ้ม ทั่วประเทศ

ประชุม ณ.โรงแรม ไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จัดโดย คุณ อรุณชัย ศิริมหาชัย นายกสมาคมตระกูลลิ้มหาดใหญ่

คุณ สมพร คุณ วนิดา กาญจนกุล  จากตระกูลลิ้ม จ.ระยอง

ตระกูลลิ้ม จ.ระยอง ขึ้นเวทีแนะนำตัว

แถวหน้า  คุณ วิวัฒน์  คุณ วิมล  คุณ ไพฑูรย์  คุณ วิบูลย์  จากระยอง

คณะกรรมการ ระดับ 5 ดาว ตระกูลลิ้ม จ.ระยอง

ตระกูลลิ้ม จ.ระยอง มากัน ทั้งสิ้น 22 ท่าน

งานเลี้ยงต้อนรับ ณ.โรงแรม ไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ติดตามต่อ ที่ ทัศนาจร ลังกาวี ปีนัง

IMG_1812 IMG_1815
IMG_1825 IMG_1830
IMG_1818 IMG_1820
IMG_1821 IMG_1822
IMG_1838 IMG_1865
IMG_1846 IMG_1844
IMG_1847 IMG_1849
IMG_1851 IMG_1850
IMG_1858 IMG_1860
IMG_1879 IMG_1881
IMG_1882 IMG_1883
IMG_1885 IMG_1886
20150814_110611 20150814_110035
20150814_110622 20150814_175549
20150814_190052 20150815_090638_001
20150815_120302 20150814_211522
   
20150815_141301_001  
   
20150814_211517 20150814_202658_001

 

             ติดตามต่อ ที่ ทัศนาจร ลังกาวี ปีนัง

                                                           พบกันใหม่  สวัสดี