ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

img_6147 dsc_0444 img2 dsc02188

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมต้นกล้า ภ.1 ครั้งที่ 1

a 001.1
a 001.2

คุณ สมาน ลิ่มทองแท่ง นายก

สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย ประธานในพิธี

โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมต้นกล้าตระกูลลิ้ม ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1

12-13-14 พ.ค.58 ณ.อนุสรณ์สถานตระกูลลิ้ม จ.ระยอง

และกรมนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

a 001

12 พ.ค.58  เวลา13.00 น. นักเรียน รายงานตัว ณ.กิจการอาคารรับรองสวัสดิการสัตหีบ

นักเรียนจาก 3 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.ระยอง

เวลา 15.00 น. คุณ สมาน ลิ่มทองแท่ง ประธานในพิธีเปิด ค่ายฝึกอบรมต้นกล้าตระกูลลิ้ม

a 002.1

เวลา 16.30 น. ประธานฯ นำคณะกรรมการ วางพวงมาลา ณ. อนุสาวรีย์ ทหารนาวิกโยธิน

นักเรียนเข้าค่าย เชิญพวงมาลา สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย

 

คุณ สมาน ลิ่มทองแท่ง ประธานในพิธี วางพวงมาลา อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน

ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับ ประธานฯคณะกรรมการตระกูลลิ้ม จ.ระยอง

เวลา 17.30 น. คุณ สมาน ลิ่มทองแท่ง นายกฯ พร้อมคณะเดินทางกลับ กทม.ฯ

วิทยากร หน่วยนาวิกโยธิน จัดกิจกรรม ( แบ่งกลุ่ม ) กิจกรรม ละลายพฤติกรรม

13 พ.ค.58  เวลา 08.30 น. เดินทางเข้าค่าย นาวิกโยธิน

นมัสการ กรมหลวงชุมพรฯ ณ.จุดชมวิวที่สูงที่สุดใน กรมนาวิกโยธิน

วิทยากร ฝึกอบรม จากทหารหน่วยนาวิกโยธิน หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ช่วงบ่าย กิจกรรม อนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกปะกาลัง เพื่อคืนธรรมชาติสู่ท้องทะเล

รับฟังการบรรยาย จากวิทยากร  ก่อนปลูกปะกาลัง เพื่อคืนธรรมชาติสู่ท้องทะเล

หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจ

กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ ความบันเทิง โหด มัน ฮา

ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลทองทัพเรือ

งานเลี้ยงต้อนรับ ณ.สโมสร กิจการอาคารสวัสดิการสัตหีบ

 
 
 

14 พ.ค.58 เวลา 08.00 น. เดินทางสู่ อนุสรณ์สถานฯ ตระกูลลิ้ม จ.ระยอง

ร่วมทำบุญประจำปี ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิษุสงฆ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานตระกูลลิ้ม จ.ระยอง และประธานของแต่ละจังหวัด

ร่วมสักการะบรรพชนตระกูลลิ้ม

 
 
 

คณะกรรมการ สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย มอบของที่ระลึก

แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน

 
 
 
 
 
 

     คณะกรรมการตระกูลลิ้มระยอง มอบทุนการศึกษาให้กับ ลูก หลาน ระยอง

 
 

ลูกหลานที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรม กล่าวถึงความประทับใจ

และกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการทุกๆท่านที่สนับสนุนมา ณ.โอกาสนี้