ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

dsc01193 img_3706 dsc_0444_0 img_6903

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

คณะกรรมการบริหาร ปี 2558-2559

logo  

  羅 勇 府 林 氏 宗 祠 理 事會

   第 廿 二 屆 理 事 會 理 事 玉 照

   คณะกรรมการ บริหาร

         สมัยที่ 22 ปี  2558-2559

                          

  

   第 二 十 ` 廿 一 ` 廿 二  屆 理 事 長 

 錦 泉  宗 長 

   ชาญวิทย์ จุฑาธิปไตย

    ประธาน สมัยที่ 20-21-22

                                                                               

 

 羅 勇 府 林 氏 宗 親 會主 任 名 錄

อดีตประธาน ตระกูลลิ้ม จ.ระยอง

  

 
   
   

   羅 勇 府 林 氏 宗 祠 理 事 會

   คณะกรรมการ บริหาร สมัยที่ 22

ปี 2558-2559

 
  

 

                                            
 

羅 勇 府 林 氏 宗 祠

理 事 長   林 錦 泉

คุณ ชาญวิทย์ จุฑาธิปไตย

ประธานตระกูลลิ้ม จ.ระยอง

   

副 理 事 長

รองประธาน 

   
   
 

คณะกรรมการ ฝ่ายสตรี