ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

mg_0434 dsc_0444_0 img_6147 img_6903

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

กลุ่ม ฮานอย-ซาปา

สังสรรค์ กลุ่ม  ทัศนศึกษา

เวียตนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา  

นำโดย ประธานหอการค้า จ.ระยอง

คุณ อนุชิดา ชินศิรประภา ร่วมกับ 

ประธานตระกูลลิ้ม จ.ระยอง

คุณ ชาญวิทย์ จุฑาธิปไตย

11-15 มิ.ย. 57 สังสรรค์ ณ.สวนอาหารเพลินตา 5 กค.57   

สมาชิกหอการค้า จ.ระยอง ที่ไปทัศนศึกษา ณ.เวียตนามเหนือ - ฮานอย – ซาปา

ได้ร่วมงาน สังสรรค์ประจำเดือน กับสมาชิก ตระกูลลิ้ม จ.ระยอง เห็นหน้าก็พอจะทราบ นะครับ

ท่านที่นั่ง จากซ้ายมือ เฮีย ชิ้น  เฮีย กี๋ สันติชัยการไฟฟ้า  เฮีย เต็ก รร.โกลเด้น ซิตี้ ระยอง

จากซ้าย  แป๊ะ สูน  เฮีย เก้า สวนอาหารเพลินตา  เฮีย บ้วย ชุณเจริญการเกษตร  และลูกชาย

เฮีย ป้อ ศรีชัย เอ็นจิเนียริ่ง และพาวีน่า อพาร์ทเม้นท์   เฮีย ยง ยงเจริญเภสัช   เฮีย เม่ง นิติสาส์น 

เฮีย อ๋า ประธานตระกูลลิ้ม  และ เฮีย เหลียง เลขาจีน

          เจ๊ หงษ์ กับ เฮีย บ๊วย โอ้ ลูกค้าเก่า            ร้องเพลงได้ถูกคอ ครับ ไปด้วยกันได้
     เฮีย บ๊วย ฉายเดี่ยว ครับ ( โอ้ละหนอ ดวงเดือนเอย )                     พี่ น้อย คุณ พรรณี จันทรา
        ลูกชาย เฮีย บ๊วย อยู่ สหรัฐอเมริกา หลายปี             ได้กลับมาช่วยงานที่บ้าน ร้องเพลงก็เก่ง