ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

img_6925 img_3706 dsc_0444 mg_0434

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

ประธานอาวุโส คุณ สุวิทย์

                                งานบำเพ็ญกุศลศพ

                ประธานอาวุโส คุณ สุวิทย์ วงศ์อนันต์นนท์

             17-22 กพ. 2557 ณ.ศาลา อเนกประสงค์ หลวงเตี่ย มาบตาพุด 

 23 กพ. 2557 พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ณ.เมรุวัดโสภณวนาราม

                                                                                           

                       คุณ สุวิทย์ วงศ์อนันต์นนท์  สมาชิกตระกูลลิ้ม จ.ระยอง

           รุ่นที่ 2  ต่อจาก คุณพ่อ ซึ่งเป็นรุ่นก่อตั้ง คุณ สุวิทย์ วงศ์อนันต์นนท์

   ดำรงค์ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารตระกูลลิ้ม จ.ระยอง

                           เป็นท่านที่ 12  สมัยที่ 19  ปี พ.ศ. 2552 – 2553 

            คุณ สุวิทย์ วงศ์อนันต์นนท์ ชื่อ จีน นาย กิมกวง แซ่ลิ้ม สมรส กับ

        คุณ กานดา วงศ์อนันต์นนท์    มี บุตร ธิดา 3 คน หลานสาว 2 คน

    1. นาย พงษ์ธร วงศ์อนันต์นนท์ ปัจจุบัน รับราชการ ปลัด อบต.ศรีกะอาง

        อ.บ้านนา จ.นครนายก

    2. พตท. เมธา วงศ์อนันต์นนท์ ปัจจุบัน รับราชการ รอง ผกก.กองบัญชาการ

        ตำรวจรถไฟ

    3. น.ส. วิภาวี วงศ์อนันต์นนท์ นักศึกษา ปริญญาโท

                 ตระกูลลิ้ม จ.ระยอง ขอขอบคุณ ท่าน และครอบครัว ที่ได้เอื้อเฟื้อ

    ตระกูลลิ้มตลอดมา  คุณงามความดี ที่ท่านได้สร้างไว้ ขอให้ ดวงวิญญาณ

    ของท่าน จงสู่สุคติภพ  ชาติหน้า ชาติใด  ขอให้เกิดมา เป็นพี่น้องร่วมตระกูล

    ด้วยเทอญ

ณ.ศาลาอเนกประสงค์ ปุนเถ่ากง มาบตาพุด ร่างของท่านเดินทางมาถึง เวลา 14.00 น.
ญาติมิตรได้มาต้อนรับด้วยความอาลัยยิ่ง รวมทั้งเพื่อนๆและเพื่อน ของ พตท.เมธา บุตรชาย
พล.ต.อ.อัมรินทร์ อัครวงษ์ ผู้บังคับบัญชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสวดฯ
น้องๆนักเรียนบรรเลง ทุกคืน พี่ใหญ่เรา คุณ ชูศรี มาทุกคืน ครับ
                 ประธานอาวุโส คุณ ยรรยง มาหลายคืน                 ชุดนี้ คณะกรรมการ พุทธ ธรรม บ้านฉาง
ผู้มีเกียรติเดินทางมาจาก จ.นครนายก
               คืนที่ตระกูลลิ้ม เป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรม                       สมาชิกตระกูลลิ้มมากันครบทีม
                             ประมาณ 40 กว่าท่าน                ด้วยคุณงามความดี ที่ คุณ สุวิทย์ ได้สร้างไว้
               จึงมีญาติมิตร ทางใกล้ ทางไกล มากันมากมาย                 ด้วยความรักท่านครับ พี่น้องเรามาทุกๆคืน
                 เช่นเดียวกัน  น้องๆนักเรียน มาบรรเลงทุกคืน
              ประธาน คุณ ชาญวิทย์ จุดเทียน ธูป ที่โต๊ะหมู่บูชา                       ประธานอาวุโส ร่วมถวายปัดใจ
                      หลังจากฟังพระสวดพระอภิธรรม                      จะเป็นพิธีเคารพศพตามประเพณีจีน
                  พี่น้องตระกูลลิ้มมากันเป็นจำนวนมาก             สร้างความปราบปลื้มใจให้กับเจ้าภาพเป็นอย่างยิ่ง
                     เจ้าภาพ คุณ กานดา วงศ์อนันต์นนท์              ฝากบอกขอบคุณ พี่น้องเราทุกๆท่าน ด้วย
                        ถึงแม้ท่าน สุวิทย์ ได้จากไปแล้ว                  แต่ความเป็นพี่ เป็นน้อง ของเราก็ยังคงอยู่
          คืนที่ 6  คืนสุดท้าย  ทำพิธีกงเต็ก  โดยเริ่มจากพระสงค์  สวดอัญเชิญ พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ มาเป็นองค์ประธาน
          ซึ่งดวง วิญญาณผู้ตายได้รู้ว่า ตนเองได้จากโลกนี้ไปแล้ว              สิ่งของที่จำเป็นในพิธีกงเต็ก หลักๆ มี 6 อย่างคือ..
                 1.กิมจั้ว ( กระดาษเงิน กระดาษทอง )                    2.โคมไฟวิญญาณ ( ถ่งฮ้วง ไม้ที่แขวนเสื้อ )
                3.ห้องน้ำ ( หมกหยก ห้องไว้ชำระจิต ให้บริสุทธิ์ )          4.ม้า 5.นก ส่งสารไปยมโลก เพื่อเปิดทางให้ดวงวิญญาณ
                เดินทางไป ปรโลกได้สะดวก  6.หีบเสื้อผ้า                       เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า เป็นสิ่งของรองลงมา
                      สาวใช้ คนใช้ ยังไม่ถือว่าิ่เป็นสิ่งจำเป็น             กงเต็กคณะนี้ เป็นพระสงค์จาก วัดญวณ จ.กาญจนบุรี
                     เริ่มประกอบพิธี ประมาณ บ่าย 15.00 น.                           พิธีเสร็จสิ้น เวลา 23.00 น.
                      ลูกหลานยังคงกราบไหว้อยู่ ครับ                       กราบไหว้รอบแรก ไหว้ผู้เสียชีวิต
                        กราบไหว้รอบหลัง ไหว้บรรพชน                             เพี่อให้บรรพชนได้รับรู้
                     บรรพชนจะได้มาเป็นพี่เลี้ยงร่วมเดินทาง                      การกราบไหว้บรรพชนนั้น ยังจำเป็น
                     ต้องมีกับข้าว คาวหวาน อีกหลายอย่าง              และชื่อ ที่อยู่ ของบรรพชน ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
             การจัดพิธีกงเต็กนั้น ผู้ตายต้องมี อายุ 50 ขึ้นไป                            และมีลูก หลาน แล้วเท่านั้น
                   การจัดพิธี กงเต็กตามประเพณี ยังหมายถึง                ความกตัญญูที่ ลูก หลาน มีต่อบรรพบุรุษของตน
           เมื่อยาม พ่อ แม่ ท่านยังอยู่ได้เลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่        เมื่อท่านจากไป ลูกหลานต้องส่งท่านถึง โลกใหม่ของท่าน
                 พิธีกรรมของแต่ละภาค ย่อมไม่เหมือนกัน                           ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในท้องถิ่นนั้นๆ
                        และวัฒนธรรม ประเพณีในการปฎิบัติ                  เครื่องใช้ ของใช้ ก็เช่นกันมีความสวยงาม
                     มีความทันสมัย ใหญ่โต ภูมิฐานมากขึ้น      เครื่องใช้ ไฮเท็ค มากมาย  เช่น..บัตรเครดิต  เครื่องรูดบัตร
                การเดินข้ามสะพานก็เป็น สัญลักษณ์อย่างหนึ่ง             หมายถึงเราได้ร่วมเดินทางมาส่งท่านถึง ภพใหม่แล้ว
                 นอกจากลูกหลานเดินทางมาส่งท่านแล้ว                              เรายังได้ช่วยแบกสัมภาระ
                         เป็นการช่วยแบ่งเบาท่านด้วย                            การข้ามสะพาน ข้ามหลายรอบ 
                        แต่จะเป็นกี่รอบแน่นอนนั้น ไม่ทราบ                    สุดท้าย เป็นการสวดมนต์ส่ง องค์พระประธาน
                     สวดมนต์ส่งดวงวิญญาณ ให้ขึ้นสู่สวรรค์                           และถวายเครื่องใช้ตามไปด้วย
              สิ่งของ ของใช้ ทุกชิ้น ระบุชื่อ ผู้รับ และผู้ส่ง ด้วย            ลูกหลานช่วยกันล้อม เพื่อมิให้ผู้อื่นมาแย่งชิงสิ่งของได้
                                  ในการทำพิธีกงเต็กนั้น             ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ ประมาณ 50,000.  100,000 บาท
                23 กพ.พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ                 โดย พล.ต.อ.จงรักษ์ จุฑานนท์  เป็นประธาน
                   สิ่งใดไม่ถูกต้องหรือ เป็นการลบหลู่                     ต้องขออภัยมา ณ.ที่นี้  ( เฮีย กวง )

                                         ด้วยความอาลัยเป็นอย่างยิ่ง

                                             คณะกรรมการบริหาร

                                     อนุสรณ์สถานตระกูลลิ้ม จ.ระยอง 

              ท่านประธานอาวุโส คุณ สุวิทย์ และคุณ กานดา                   สมัยที่ท่านยังดำรงค์ตำแหน่ง ประธานตระกูลลิ้ม
         ภาพนี้ ไปร่วมงานประชุมตระกูลลิ้ม ครบรอบ 50 ปี                          และประชุมตระกูลลิ้ม ทั่วโลก
                   คุณ สุวิทย์ นำเที่ยว ตลาดน้ำอัมพวา                       สถาน๊รถไฟ และตลาดแม่กลอง
                   ร่วมงานประจำปี ตระกูลลิ้ม จ.จันทบุรี                อัญเชิญป้ายบรรพบุรุษ ขึ้นแท่นบูชา ที่ซือตึ้ง
                    ภาพการท่องเที่ยว เชิญเข้าชมได้ที่                เที่ยวในประเทศ  ท่องเที่ยว ตลาดน้ำ อัมพวา