ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

mg_0434 dsc02188 img_6901 img_6925

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

งานไหว้บรรพบุรุษ 51

อัญเชิญเซ่งจู้ โดยคุณไพทูรย์ เกื้อทองมาก
ไว้ในหอบรรพบุรุษตระกูลลิ้ม
 

อัญเชิญเซ่งจู้ โดยคุณยรรยง วรโศภิษฐ์
   
   

อัญเชิญเซ่งจู้ โดยคุณองอาจ ไชยวุฒิเลิศ
   
 

อัญเชิญเซ่งจู้ โดยคุณอุ่งซ้ง(เทง) แซ่ลิ้ม
อัญเชิญเซ่งจู้ โดยคุณจำนวน กัลยานมิตตา
 
   

อัญเชิญเซ่งจู้ โดยคุณทนง กัลยานมิตตา
 

อัญเชิญเซ่งจู้ โดยคุณไพโรจน์ พิพัฒน์ธาดานุกุล
   
   
 
 

เริ่มพิธีกราบไหว้บรรพบุรุษประจำปี 2551
 

ประธานพิธีกราบไหว้ประจำปี 2551
   
 
 
เสร็จพิธี และถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก
ลูกหลานตระกูลลิ้มจังหวัดระยอง
 
รับประทานอาหารร่วมกัน
ร่วมร้องเพลงประจำตระกูลลิ้ม
ประธานตระกูลลิ้มจังหวัดระยองกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน
ตัวแทนมอบของที่ระลึกให้ผู้อาวุโสที่มาร่วมงาน
ตัวแทนจากตระกูลลิ้มจังหวัดต่างๆ ร่วมร้องเพลง