ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

mg_0298 img_6147 img_6903 dsc01193

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

เซ่งจู้

IMG_6737_resize 

        เซ่งจู้  คือ ป้ายสถิตของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  ได้ผ่านการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์

และเชิญไว้ ในตู้คำที่สง่างาม  เพื่อให้ลูกหลานได้กราบไหว้  และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ

      เซ่งจู้   ของท่านที่จองไว้เป็นเจ้าของแล้วนั้น  หากในอนาคตท่าน  ไม่มีลูกหลานไปกราบไหว้ 

                  ก็จะมีญาติพี่น้องตระกูลลิ้ม  ไปกราบไหว้แทนท่าน  ทุกฤดูกาลตลอดไป

                     
                               
   

                                 รายชื่อผู้จอง  เซ่งจู้  (ตู้คำ  ตู้ ก. ) ตระกูลลิ้ม จ.ระยอง

                 ตำแหน่งที่  1 ถึง 253       ราคาเซ่งจู้  20,000 บาท  ถึง  400,000 บาท

           สนใจ  ติดต่อ คุณ วรงค์  เลขานุการ  Tel. 081-745 6555  E:mail  warong@limrayong.com    19-10-56