ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

img_6903 img_6901 dsc02188 mg_0434

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

เยี่ยมผู้ป่วย

                22 ก.ค.56  ณ.รพ.กรุงเทพ  ซอย ศูนย์วิจัย

             ประธาน และคณะกรรมการ ตระกูลลิ้ม จ.ระยอง 

         เข้าเยี่ยม คุณแม่ รองประธาน ตระกูลลิ้ม จ.ระยอง

                           คุณ สุรชัย รัตนจารีต

             คณะกรรมการ ได้นำ แจกันดอกไม้ และกระเช้ารังนก เข้าเยี่ยม 

111

               นำโดย ประธาน คุณ ชาญวิทย์    ประธานอาวุโส คุณ องอาจ  ประธานอาวุโส คุณ สมพร
      และคณะกรรมการอีกหลายท่าน  รวม  21 ท่าน      คุณ พนิดา ประธานที่ปรึกษา เป็นตัวแทน มอบแจกัน
   
       คุณ องอาจ ประธานอาวุโส  มอบกระเช้า รังนก         ประธาน คุณ ชาญวิทย์ เข้าเยี่ยม อวยพร
   
          คุณ กอบกิจ ประธานที่ปรึกษา  เข้าอวยพร           คุณ ชูศรี ประธานฝ่ายสตรี เข้าอวยพร
 
    ประธานอาวุโส คุณ สมพร คุณ วนิดา  ร่วมอวยพร      คุณ บุญเรือง  คุณ พันธิภา  ขอให้อาม่า หายเร็วๆ
   
                คุณ อนุสรา  ก็เช่นกัน      ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์  จงคุ้มครองให้อาม่า หายวัน หายคืน

     คณะกรรมการ อนุสรณ์สถานตระกูลลิ้ม จ.ระยอง

      ขอเป็นกำลังใจ  ขอให้ อาม่า มีสุขภาพ  แข็งแรง

                   อยู่คู่ ลูกหลาน  ชั่วกาลนาน