ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

img_6901 img_6147 img2 dsc_0444_0

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

        การประชุมสัมมนา ตระกูลลิ้ม ภาคกลาง ภาคตะวันออก

             ครั้งที่ 17   วันที่ 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

                   ณ. โรงแรม ริชมอนด์  อ.บางบัวทอง

                    การประชุมสัมมนา ตระกูลลิ้ม ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

        ประธาน ชมรมตระกูลลิ้ม อ.บางบัวทอง  คุณ ชัยรัตน์ พิพัฒนวัชรนนท์

   อาจารย์เชิดชัย และ คุณอารียา บุตรสาว คุณชัยรัตน์                         ผู้เข้าร่วมประชุมมาครบ
 
          ประธานตระกูลลิ้ม บางบัวทอง คุณ ชัยรัตน์    นายกลิ้มใหญ่ คุณ สุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล  กล่าวรายงาน
  
       คุณ วิเชียร พุฒิวิญญู  ผู้ว่าราชการ จ.นนทบุรี   คณะกรรมการให้การต้อนรับ ผวจ.และภรรยา คุณ อังคณา   
 
เริ่มเปิดการประชุมสัมมนา ตระกูลลิ้ม ภาคกลาง ภาคตะวันออก  มากันมากหน้าหลายตา รวมทั้ง ประธานตระกูลลิ้ม จ. ระยอง
   
  ตระกูลลิ้ม จ.ระยอง นำโดย ประธาน คุณ ชาญวิทย์             ร่วมกับประธาน อาวุโส หลายท่าน
        แถวแรกเจ้าภาพ บางบัวทอง คุณ สุภารัตน์             ประธานชาญวิทย์ จุฑาธิปไตย และคณะ
                 ผู้เข้าร่วมประชุม 294 ท่าน              สมาชิกตระกูลลิ้ม จ.ระยอง  21 ท่าน
   
       ประธานอาวุโส  คุณ สมพร คุณ วนิดา กาญจนกุล      คุณ ชูศรี ประธานฝ่ายสตรี  คุณ อนุสรา  คุณ บุญเรือง
   
       หน้าสุด คุณ องอาจ ไชยวุฒิเลิศ  ประธานอาวุโส     ขั้นตอนการจัดงาน ขอชมว่า  วางแผนงานได้ ยอดเยี่ยม
   
มอบของที่ระลึก ให้กับ นายก จ.สมุทรสาคร คุณ พงศ์เทพ     อุปนายกและเหรัญญิก คุณ ธานินทร์ จาก ทักษิณนุกูล
เฮียฮุย ชัยรัตน์  มอบให้  เฮียฮุย ธนโชติ  นายก ฮั้งฮักกง             คุณ ยุคล วนภูวดล  นายก จันทบุรี
   
       คุณ ชาญวิทย์ จุฑาธิปไตย  ประธานลิ้ม ระยอง     เจ้าภาพ ครั้งที่ 18 คุณ นภาพร  ประธานลิ้ม จ.เพชรบุรี
 คุณ อาภรณ์ แก้วทิพย์รักษ์ ประธานลิ้ม จ.สมุทรปราการ      คุณ ทรงยศ ลิ้มสมบัติอนันต์  รองประธานแม่กลอง
 
        คุณ ภักดิ์ สุวิมลธรรมคุณ  ประธานลิ้ม จ.ตราด      คณะกรรมการได้คัดเลือกให้ ตระกูลลิ้ม จ.เพชรบุรี
   
 เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมสัมมนา ลิ้ม ภาคกลาง-ออก ครั้งที่ 18            สมาชิกร่วมแสดงความยินดี กับ ลิ้มเพชรบุรี
   
     คุณ องอาจ ประธานอาวุโส ลิ้มระยอง ร่วม ร้องเพลง          ประธานลิ้มระยอง  คุณ ชาญวิทย์  คุณ จิราพร
        ประธานบางบัวทอง คุณ ชัยรัตน์ ให้เกียรติ ถ่ายรูป            ระยองมา 21 ท่าน ได้สิทธิ์ นั่ง 2 โต๊ะ
                หนุ่มน้อย สาวน้อย จากระยอง           เราสัญญากันว่า จะอยู่ด้วยกัน  100 ปี
   
               โต๊ะนั่งของประธาน หลายๆ สมาคม               คุณ วรงค์ คุณ จิราพร  คุณ พันธิภา
   
              ประธาน ชาญวิทย์  และ คุณ หัทยา  คุณ ปุณยวีย์ คุณ พันธิภา คุณ จิราพร คุณ พนิดา คุณ ชวนพิศ
 
                           วัดเล่งเน่ยยี่ 2                        ถ่ายรูปร่วมกันที่ วัดเล่งเน่ยยี่ 2
   
                     มุมนี้ตระกูลลิ้ม ระยอง            คณะเจ้าภาพ ตระกูลลิ้ม อ.บางบัวทอง
   
                    ตระกูลลิ้ม จ.จันทบุรี            สมาคมตระกูลลิ้ม แห่งประเทศไทย
               อนุสรณ์สถานตระกูลลิ้ม จ.ระยอง                        ตระกูลลิ้ม จ.ตราด
   
   
             เฮีย ฮุย ธนโชติ พาเที่ยว เกาะเกร็ด                คณะตระกูลลิ้ม จ.ระยอง
   
       คุณ บุญเรือง พนาราม  คุณ หน่อย ปุณยวีร์     คุณ พนิดา  คุณ ชาญวิทย์  คุณ จิราพร  คุณ ชูศรี
   
    ประธานอาวุโสลิ้ม จันทบุรี  คุณ เล็ก  เสื้อขาว      นั่งเรือที่ ระยอง กับนั่งเรือที่นี่  เหมือนกันไหม ครับ
   
      รูปท่านประธาน ลงหลายรูปแล้ว  นะครับ                    ตระกูลลิ้ม พี่น้องกัน
                 ไปไหนก็ไปด้วยกัน           ลงเรือลำเดียวกัน   จุดหมายเดียวกัน
                       และถึงฝั่งด้วยกัน        ไม่หลงครับ  เส้นทางท่องเที่ยว  อยู่ตรงนี้
 
 สุดท้าย ขอขอบคุณ เจ้าภาพ  บริการ ดีมากๆ   ถ่ายรูปร่วมกับ คุณ อาภรณ์  คุณ สุภารัตน์

                  โอกาสหน้า พบกันใหม่  สวัสดี