ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

mg_0434 img_6925 img_6925 img2

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

ลิ้มแจกทุนการศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2556

  ได้รับความอนุเคราะห์จาค สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย

มอบทุน56

IMG_7702 IMG_7706
IMG_7707 IMG_7712
 IMG_7714 IMG_7716
IMG_7723 IMG_7724
IMG_7725 IMG_7734IMG_7734
IMG_7755 IMG_7759
IMG_7761 IMG_7768
IMG_7783

ประธานตระกูลลิ้มจังหวัดระยอง คุณชาญวิทย์ จุฑาธิปไตย

IMG_7778

ประธานอาวุโส คุณองอาจ ไชยวุฒิเลิศ

IMG_7784 IMG_7791
IMG_7792 IMG_7793
IMG_7796

IMG_7794

เจ้าคณะอำเภอบ้านฉาง

IMG_7798 IMG_7799
IMG_7801 IMG_7805
 IMG_7806 IMG_7808
 IMG_7809 IMG_7812
 IMG_7812 IMG_7815
 IMG_7816 IMG_7819
 IMG_7820 IMG_7828
 IMG_7823 IMG_7825
IMG_7830 IMG_7831
IMG_7833 IMG_7835
IMG_7842 IMG_7843
IMG_7846 IMG_7849
IMG_7855

ตัวแทนตระกูลลิ้มถวายผ้าไตรจีวรแด่คณะสงฆ์

IMG_7859

ตัวแทนตระกูลลิ้มถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ร่วมกัน

IMG_7864

เสร็จพิธีมอบทุน ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

IMG_7870

นักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด

IMG_7884 IMG_7888
IMG_7889 IMG_7891
IMG_7893 IMG_7895
IMG_7896 IMG_7898
IMG_7901 IMG_7904
IMG_7910 IMG_7909
IMG_7915 IMG_7908
IMG_7913 IMG_7917
IMG_7914 IMG_7921
IMG_7919 IMG_7924
IMG_7925 IMG_7927
IMG_7928 IMG_7932
IMG_7930 IMG_7933
IMG_7936 IMG_7939
IMG_7941 IMG_7943
IMG_7945 IMG_7948

ประธานตระกูลลิ้มจังหวัดระยองโดย คุณชาญวิทย์ จุฑาธิปไตย  เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานมอบทุนการศึกษา ปี 2555 พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้อาวุโสที่มาแสดงความยินดีกับลูกหลานกันอย่างคับคั่ง ปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์เงินทุนการศึกษา จำนวน 24 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 92,100 บาท แยกออกเป็น 4 ระดับชั้นการศึกษา ดังนี้คือ

1. ประถมศึกษา จำนวน 5 ทุนๆ ละ 2,700 บาท 2.มัธยมศึกษา จำนวน 6 ทุนๆ ละ 3,400 บาท

3. ปวช.-ปวส. จำนวน 5 ทุนๆ ละ 3,400 บาท 4.อุดมศึกษา จำนวน 8 ทุนๆ ละ 4,800 บาท

นอกจากกิจกรรมอื่นๆแล้ว ตระกูลลิ้มยังให้ความสำคัญกับการศึกษาของลูกหลานตระกูลลิ้ม  โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนลิ้ม และในวันที่ 16 พฤษภาคม 2553  ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ได้ทุน มีจำนวน  27 ราย  เป็นเงินจำนวนทั้งหมด 107,300 บาท โดยมีคุณ สุวิทย์  วงศ์อนันต์นนท์ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนในครั้งนั้น  บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปีติ ทั้งผู้ให้ และผู้รับ  หลังจากพิธีมอบทุนการศึกษาเสร็จเรียบร้อย ลูกหลานตระกูลลิ้มทั้งหลายก็ได้มีโอกาศร่วมเข้าพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรษ ยิ่งทำให้บรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความรัก และแสดงออกถึงความกตัญญูของบรรดาลูกหลานตระกูลลิ้มในหลาย ๆ รุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมอีกกิจกรรมหนึ่งของชาวลิ้ม

 

 

 

 

ปิดการแสดงความเห็น