ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

img_6925 img_3706 img_6925 dsc01885

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

ผู้ก่อตั้ง นายสุธรรม แสงจันทร์ (แซ่ลิ้ม)

     นายสุธรรม  แสงจันทร์ (แซ่ลิ้ม) เกิดเมื่อเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2465  ที่บางกรวย จังหวัด นนทบุรี เป็นบุตรของนายกัง  แซ่ลิ้ม – นางเฮียง  แซ่อึ้ง  มีพื่สาว ซู่เอ็ง  และพี่ชาย นายบุ้น  แซ่ลิ้ม

เริ่มต้นอาชีพด้วยการค้าขายสินค้าทางเรือ และปี พ.ศ.2491 ได้เปิดกิจการค้าผ้าที่สำเพ็ง กรุงเทพฯ จนกระทั่งประมาณปี พ.ศ. 2502 ได้รับการชักชวนจากเพื่อนสนิท คือ คุณสินธ์ และคุณ ประไพ  กุลศิริ  ให้ลงทุนในกิจการค้าน้ำมันก๊าด  และต่อจากนั้นได้เริ่มกิจการ ค้าส่งสุรา  และลงทุนค้ารถยนต์มือสอง ต่อจากนั้นประมาณ  พ.ศ.2507  ได้รับการติดต่อจาก  คุณถาวร  พรประภา  ให้เป็นผู้จัดการบริษัท  กลการ จำกัด สาขาระยอง จำหน่ายรถยนต์ดัทสัน  (นิสสัน)

ด้านชีวิตสมรส ได้สมรสกับ  นางเพ็ญ  แสงจันทร์ (แซ่จัน)  มีบุตรและธิดารวม  6 คน  ตามลำดับดังนี้

  1. นางยุพิน             แสงจันทร์                           (กนกสินสมบูรณ์)
  2. นางมยุรี               แสงจันทร์                          (กลั่นฤทธิ์)
  3. นางสุกันยา         แสงจันทร์                          (นาคอ่อน)
  4. นางกาญจนา      แสงจันทร์                          (ศรีสุพรรณ)
  5. นางสาวรัตนา      แสงจันทร์
  6. นายสุรพงษ์         แสงจันทร์

นายสุธรรม  แสงจันทร์  ได้เริ่มต้นการรวบรวมพี่น้องตระกูลลิ้ม  โดยแรกเริ่มได้รู้จัก กับคุณสุธรรม  กาญจนกุล  และท่านนายกเทศมนตรี  ศิริ  อารีราฎร์ซึ่งได้ให้คำปรึกษา กำลังกาย กำลังใจเป็นอย่างดี ในการรวบรวมพี่น้องตระกูลลิ้มในจังหวัดระยอง  จนกระทั่งก่อตั้งเป็นชมรมตระกูลลิ้มจังหวัดระยองในปัจจุบัน

 

1 ตอบกลับไปที่ ผู้ก่อตั้ง นายสุธรรม แสงจันทร์ (แซ่ลิ้ม)