ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

img_6901 img_6903 dsc01193 img2

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

เมื่อปี พ.ศ. 2516 ได้มีบุคคลแซ่ลิ้มกลุ่มหนึ่งในจังหวัดระยอง คิดริเริ่มก่อตั้งตระกูลลิ้มจังหวัดระยอง  ซึ่งท่านเหล่านั้น คือ:-
            คุณสุธรรม  แสงจันทร์ :  เป็นผู้คิดริเริ่มก่อตั้งฯคนแรกกล่าวคือ คุณสุธรรมฯ ได้เข้ามาทำธุรกิจสุรา และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน  ในเขตพื้นที่ของจังหวัดระยอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502  ได้พยายามสืบเสาะหาพร้อมทั้งรวบรวมพี่น้องตระกูลลิ้มในจังหวัดระยองเพื่อพบปะสังสรรค์พูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอ  จนกระทั่งปี  พ.ศ. 2516  ได้พบกับคุณสุธรรม  กาญจนกุล  โดยบังเอิญบนรถแท็กซี่กรุงเทพฯ-ระยอง  ท่านทั้งสองได้ทักทายกัน ปรากฏว่ามีชื่อและแซ่ลิ้มเหมือนกัน  จึงได้ชักชวนกันก่อตั้งตระกูลตระกูลลิ้มจังหวัดระยองขึ้น

คุณสุธรรม  กาญจนกุล :  คหบดีอำเภอบ้านฉาง  ซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างอาคารโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล  และยังได้บริจาคที่เพื่อสร้างอนุสรณ์สถานบรรพบุรษตระกูลลิ้มจังหวัดระยอง

คุณศิริ                     อารีราษฎร์  :                 นายกเทศมนตรีเมืองระยอง (สมัยนั้น)

คุณสุเทพ                กาญจนกุล  :                 เจ้าของกิจการตลาดเทพจินดา

คุณหย่วน               แซ่ลิ้ม         :                   เจ้าของภัตราคารเพลินตา

คุณซี่เถ่ง                 แซ่ลิ้ม         :                  เจ้าของกิจการบริษัท ถาวรวิศวโยธร

คุณเหล่าโหงว   แซ่ลิ้ม        :                         เจ้าของร้านแสงทองเครื่องไฟฟ้า

คุณเป่งคุณ             แซ่ลิ้ม          :                  เจ้าของร้านเบ็ดเตล็ด

คุณกิมจิว                แซ่ลิ้ม       :                     เจ้าของร้าน ล. เจริญชัย

คุณอนันต์           แซ่ลิ้ม       :                          เจ้าของร้านระยองช่างเจีย

คุณเชี่ยวงัก        แซ่ลิ้ม       :                           เจ้าของร้านศรีชัยวิศวกรรม

คุณวิวัฒน์        รินทรานุรักษ์  :                        หจก.วิวัฒน์พานิช

คุณองอาจ        ไชยวุฒิเลิศ  :                          จันทอุดมคาร์ซ์นเตอร์

คุณกอบกิจ       พนาราม     :                            ร้านสหเจริญประดิษฐ์

คุณเฮียงหลี       แซ่ลิ้ม       :                            หจก.ระยอง เจ ซัพพลาย

และยังมีบุคคลแซ่ลิ้มอีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวนาม  รวมทั้งสิ้น 25 ท่าน ได้ริเริ่ม และก่อตั้งตระกูลลิ้มจังหวัดระยองขึนมาจนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลานานกว่า 37 ปีแล้ว

 

ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมตระกูลลิ้มระยอง 

                        
                    คุณสุธรรม  แสงธรรม                       คุณสุธรรม  กาญจนกุล

      

     
 ทางเข้าอนุสรณ์สถาน  ด้านหน้าอนุสรณ์สถาน  โต๊ะไหว้บรรพบุรุษ

ปิดการแสดงความเห็น