ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

mg_0434 img_6901 mg_0302 img_6147

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

ผู้บริจาคที่ดิน นายสุธรรม กาญจนกุล

    

         พิธีเปิด อนุสรณ์สถาน  รูปปั้น คุณ สุธรรม กาญจนกุล    . ผู้บริจาคที่ดิน ก่อสร้าง โรงเรียน บ้านฉางกาญจนกุล

 
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
  .

นายสุธรรม  กาญจนกุล  เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2460  ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี  เรียนจบชั้นประถมปีที่ 4  โรงเรียนวัดบึงบวรสถิตย์  อ.บ้านบึง จ.ชลบุรีบิดาชื่อ นายไฉค้วน  แซ่ลิ้ม  มารดาชื่อ   นางเปลว  เจริญสุขมีพี่น้อง 5 คน

คนที่ 1     ชื่อนางฮวย      แซ่ลิ้ม (เสียชีวิตแล้ว)

คนที่ 2         ชื่อนายกิมจู     แซ่ลิ้ม  หรือนายสุเทพ  กาญจนกุล (เสียชีวิตแล้ว)

คนที่ 3         ชื่อนางเฮียง            แซ่ลิ้ม (เสียชีวิตแล้ว)

คนที่ 4         ชื่อนายกิมเล้ง        แซ่ลิ้ม  (หรือนายสุธรรม  กาญจนกุล)

คนที่ 5         ชื่อนายไฉ่ฮวด       แซ่ลิ้ม  (หรือนายสุทัศน์  กาญจนกุล)

บิดามาจากเมืองจีนตั้งแต่อายุ 30 ปี  ได้มาตั้งรากปักฐานอยู่ที่ ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ครอบครัวฐานะปานกลาง  นายสุธรรม  กาญจนกุล ก็เริ่มออกหางานทำเมื่ออายุได้เพียง 16 ปี  ก็เข้าป่าตัดฟืนที่หนองน้ำเขียว ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ประมาณ 2 ปี ต่อมาก็มาอยู่ที่ บริษัทศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เป็นโรงเลื่อยสมัยนั้นมีหน้าที่ปล่อยซุงลงแพที่เกาะลอยเพื่อนำซุงเข้ากรุงเทพฯ อยู่เป็นเวลา 2 ปีเศษ หลังจากนั้นก็เข้ารับราชการทหารเมื่ออายุ 21 ปี เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2481 ประจำอยู่ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ประมาณ 3 เดือนเศษก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่กรมอู่ทหารเรือกรุงเทพฯ  ตำแหน่งหน้าที่เป็นช่างกลเรือขับรถยนต์ระหว่

1 ตอบกลับไปที่ ผู้บริจาคที่ดิน นายสุธรรม กาญจนกุล