ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

dsc_0444 img_6925 img_6925 dsc01193

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

ประวัติตระกูลลิ้มระยอง

จุดประสงค์การสร้างอนุสรณ์สถานฯ

 - เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ *สถิตป้ายวิญญาณ (เซ่งจู้)*  ของบรรพบุรุษ และบรรพชน - เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบ *พิธีเซ่นไหว้* บรรพบุรุษ และบรรพชน อ่านเพิ่ม

ประวัติการก่อตั้งลิ้มระยอง

เมื่อปี พ.ศ. 2516 ได้มีบุคคลแซ่ลิ้มกลุ่มหนึ่งในจังหวัดระยอง คิดริเริ่มก่อตั้งตระกูลลิ้มจังหวัดระยอง  ซึ่งท่านเหล่านั้น คือ:-             คุณสุธรรม  แสงจันท อ่านเพิ่ม

ผู้ก่อตั้ง นายสุธรรม แสงจันทร์ (แซ่ลิ้ม)

     นายสุธรรม  แสงจันทร์ (แซ่ลิ้ม) เกิดเมื่อเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2465  ที่บางกรวย จังหวัด นนทบุรี เป็นบุตรของนายกัง  แซ่ลิ้ม – นางเฮียง  แซ่อึ้ง  มีพื่สาว ซู่เ อ่านเพิ่ม

ผู้บริจาคที่ดิน นายสุธรรม กาญจนกุล

              พิธีเปิด อนุสรณ์สถาน  รูปปั้น คุณ สุธรรม กาญจนกุล    . ผู้บริจาคที่ดิน ก่อสร้าง โรงเรียน บ้านฉางกาญจนกุล   ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน อ่านเพิ่ม