ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

dsc01193 dsc01885 mg_0434 dsc_0444_0

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

ข่าว

ติดต่อเรา

อ่านเพิ่ม

ประวัติบรรพบุรษตระกูลลิ้ม

ประวัติบรรพบุรษตระกูลลิ้ม ประวัติเกียงกง   เจ้าเมืองพักเล้ง  ต้นตระกูลลิ้ม เกียงกง  หรืออีกนามหนึ่งคือ  เชี่ยงซื่อ  เป็นบุตรโทนของปีกังกงที่เสียช อ่านเพิ่ม