ต้นกล้าตระกูลลิ้ม

Facebook ตระกูลลิ้มระยอง

Gallery

dsc02188 dsc_0444_0 img_6925 img_6147

เพลงประจำตระกูลลิ้ม

ข่าว

ติดต่อเรา

อ่านเพิ่ม

ประวัติบรรพบุรษตระกูลลิ้ม

ประวัติบรรพบุรษตระกูลลิ้ม ประวัติเกียงกง   เจ้าเมืองพักเล้ง  ต้นตระกูลลิ้ม เกียงกง  หรืออีกนามหนึ่งคือ  เชี่ยงซื่อ  เป็นบุตรโทนของปีกังกงที่เสียช อ่านเพิ่ม